Mokyklos kontaktai

Adresas Gėlių g. 4, Gaurės mstl.,
LT-73111
Tauragės r., tel./faks.
(8 446) 46 475
El. p. gauresmokykla2015@gmail.com

Būkime atsargūs

ES projektas

Naujienos
SVEIKINAME! PDF Spausdinti El.paštas

 
Pamoka kitaip: ,,Skaitau, dainuoju ir piešiu eilėraštį“ PDF Spausdinti El.paštas

Pamoka – tai žinios, veikla, rezultatas, tai mokytojo ir mokinių kūryba. Penktos klasės mokinius lietuvių kalbos, muzikos ir dailės mokytojos pakvietė į kitokią pamoką, kurioje skambėjo posmai, liejosi melodija bei sumirgėjo spalvos.

Skaityti daugiau...
 
Lapkričio 16 d. minima TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA PDF Spausdinti El.paštas

 Kas yra TOLERANCIJA?

                      TOLERANCIJA – tai pakantumas, mandagumas, pagarba kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes.

Pasaulyje gyvena daugybė skirtingų žmonių grupių – jie skiriasi išorine išvaizda: odos, akių, plaukų spalva, ir t. t.. Skiriamės ir savo mąstymu. Mes galime nemėgti kai kurių iš jų, ir, žinoma, kai kurie gali nemėgti ir mūsų. Tačiau jei visi laikysimės taisyklės, kad skirtumai – ne pagrindas nesantaikai, užgauliojimams ar įžeidinėjimui, kiekvienas galėsime jaustis saugiai.

Skaityti daugiau...
 
Taurų nuotykių parkas PDF Spausdinti El.paštas

Gaurės pagrindinės mokyklos Eičių ir Baltrušaičių skyrių priešmokyklinukai ir ikimokyklinukai aplankė Taurų nuotykių parką vaikų  batutų erdvę ,, Ore ''. Tyrinėjome, džiaugėmės jaukia  aplinką,saugiai judėjome žaidimų aikštelėje, bendravome su draugais.

Skaityti daugiau...
 
Atvira integruota geografijos ir sveikatos programos „Gyvenkime prasmingai ir sveikai“ pamoka PDF Spausdinti El.paštas

 

Spalio 09 d. vyko atvira, netradicinė geografijos ir sveikatos projekto „Gyvenkime prasmingai ir sveikai“ pamoka 9 klasei „Mūsų krašto paviršius ir kraštovaizdžiai. Šiaurietiškas ėjimas“.  Pamoka prasidėjo lauko klasėje, kurią vedė geografijos mokytoja Gražina Augaitienė ir socialinė pedagogė Loreta Lesnickienė. Paskelbta pamokos tema „Mūsų krašto paviršius ir kraštovaizdžiai. Šiaurietiškas ėjimas“.

Skaityti daugiau...
 
Pasaulinė regėjimo diena PDF Spausdinti El.paštas

 

Akis žmogaus kūno langas, pro kurį siela suranda savo kelią ir mėgaujasi pasaulio grožiu.

Leonardas da Vinčis

Skaityti daugiau...
 
Rugsėjo 1-osios šventė PDF Spausdinti El.paštas

Pažinimo ir atradimų laivas Gaurės pagrindinėje mokykloje 2019-09-02

Skaityti daugiau...
 
Rugsėjo 1-osios šventė Baltrušaičiuose PDF Spausdinti El.paštas

 

Skaityti daugiau...
 
Mokslo metų pradžia Eičiuose PDF Spausdinti El.paštas

 

Skaityti daugiau...
 
KONKURSAS Į TAURAGĖS R. GAURĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS PDF Spausdinti El.paštas

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui.

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535, patirtį** ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

3. Turėti teisės aktais nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas*.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus. ***

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą)  mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl Tauragės r. Gaurės pagrindinės mokyklos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2019 m. lapkričio 14 d. 17.00 val. Tiesiogiai dokumentai teikiami Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui (Respublikos g. 2, 314 kab.); registruotu laišku teikiami adresu: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui (Respublikos g. 2,  72255 Tauragė); elektroniniu paštu teikiami adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

Pretendentams, nepateikusiems visų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:

1) turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;

2) gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos.

Pasiteirauti galima: tel. (8 446) 62 823, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Konkurso paskelbimo data – 2019 m. birželio 28 d.

Pretendentų atrankos data - 2019 m. lapkričio 27 d.

* – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymas Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“.

** – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-04 nutarimas Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“.

*** – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 9 iš 62

Pamokų laikas

I PAMOKA   08:20 - 09:05
II PAMOKA  09:15 - 10:00
III PAMOKA 10:10 - 10:55
IV PAMOKA  11:20 - 12:05
V PAMOKA   12:25 - 13:10
VI PAMOKA  13:20 - 14:05
VII PAMOKA 14:10 - 14:55

Mes prieš patyčias

Tėvų linija

Moodle aplinka