Mokyklos kontaktai

Mokyklos kodas 190469475
Adresas Gėlių g. 4, Gaurės mstl.,
LT-73111
Tauragės r., tel./faks.
(8 446) 46 475
El. p. gauresmokykla2015@gmail.com
gauresmokykla@epastas.lt

Būkime atsargūs

ES projektas

Naujienos
Rugsėjo 1-osios šventė Baltrušaičiuose PDF Spausdinti El.paštas

 

Skaityti daugiau...
 
Mokslo metų pradžia Eičiuose PDF Spausdinti El.paštas

 

Skaityti daugiau...
 
KONKURSAS Į TAURAGĖS R. GAURĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS PDF Spausdinti El.paštas

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui.

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535, patirtį** ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

3. Turėti teisės aktais nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas*.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus. ***

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą)  mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl Tauragės r. Gaurės pagrindinės mokyklos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2019 m. lapkričio 14 d. 17.00 val. Tiesiogiai dokumentai teikiami Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui (Respublikos g. 2, 314 kab.); registruotu laišku teikiami adresu: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui (Respublikos g. 2,  72255 Tauragė); elektroniniu paštu teikiami adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

Pretendentams, nepateikusiems visų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:

1) turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;

2) gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos.

Pasiteirauti galima: tel. (8 446) 62 823, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Konkurso paskelbimo data – 2019 m. birželio 28 d.

Pretendentų atrankos data - 2019 m. lapkričio 27 d.

* – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymas Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“.

** – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-04 nutarimas Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“.

*** – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.

 
Kauno šokoladainėje PDF Spausdinti El.paštas

Liaudyje sakoma: MOKSLO VAISIAI KARTŪS, O ŠAKNYS SALDŽIOS. Ir tai tikra tiesa. Mūsų mokyklos mokiniai būtent ir paragavo pačių saldžiausių mokslo šaknelių – mokyklos baigimo proga apsilankė Kauno šokoladainėje.

Skaityti daugiau...
 
Integruota matematikos - geografijos pamoka „Mastelis“ PDF Spausdinti El.paštas

Pamokos pradžioje pakartojome jau turimas žinias apie mastelį. Po to mokiniai dirbo kompiuteriais ir susipažino su naujomis programomis, kuriomis naudodamiesi gebėjo apskaičiuoti mokyklos teritorijos plotą. Antra užduotis buvo praktinė. Ją atlikti reikėjo mokyklos stadione.

Skaityti daugiau...
 
Saulės mieste - Šiauliuose PDF Spausdinti El.paštas

,,Sveika vasarėlė" šiandien aplankė Saulės miestą - Šiaulius. Susipažinome su Katinų muziejaus Direktoriumi ponu Katinu, gyventojais, gyvuoju kampeliu. Gyvūnijos temą pratęsėme žiūrėdami filmą ,,Slaptas augintinių gyvenimas 2",

Skaityti daugiau...
 
Meno artelė PDF Spausdinti El.paštas

,,Sveika vasarėlė" persikraustė į parką, kur išbandė teatro terapiją su VšĮ ,,Meno artelė" vadove Laura Šakurskyte-Žilinskiene. Dėkojame Vadovei už naujas patirtis ir įdomią veiklą.

Skaityti daugiau...
 
Kultūros paso edukacija 7, 9, 10 klasėms PDF Spausdinti El.paštas

Kultūros paso edukacija 7, 9, 10 klasėms - Ekskursija laivu po Nemuno deltą

Skaityti daugiau...
 
Integruota literatūros ir istorijos pamoka ,,Knygnešių keliais" PDF Spausdinti El.paštas

Integruota literatūros ir istorijos pamoka ,,Knygnešių keliais"

Skaityti daugiau...
 
Lankėsi rašytoja Ignė Zarambaitė PDF Spausdinti El.paštas

,,Sveika vasarėlė" šiandien sulaukė rašytojos Ignės Zarambaitės. Vyko kūrybinės dirbtuvės ,,Stebuklingi senelio batai". Rašytoja kiekvienam stovyklos dalyviui padovanojo po knygelę. Dėkojame už prasmingą ir turiningą veiklą!

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 8 iš 60

Pamokų laikas

I PAMOKA   08:20 - 09:05
II PAMOKA  09:15 - 10:00
III PAMOKA 10:10 - 10:55
IV PAMOKA  11:20 - 12:05
V PAMOKA   12:20 - 13:05
VI PAMOKA  13:15 - 14:00
VII PAMOKA 14:05 - 14:50
Pamokų tvarkaraštis

Mes prieš patyčias

Tėvų linija

Moodle aplinka