Būkime atsargūs

ES projektas

Pagalba mokiniui
PDF Spausdinti El.paštas

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS LORETOS LESNICKIENĖS

DARBO LAIKO GRAFIKAS

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

Mokykloje 8.00 – 15.15 val.

Už mokyklos ribų 15.15 – 16.00 val.

12.00 – 12.30 val.

Antradienis

Mokykloje 8.00 – 15.15 val.

Už mokyklos ribų 15.15 – 16.00 val.

12.00 – 12.30 val.

Trečiadienis

Mokykloje 8.00 – 15.15 val.

Už mokyklos ribų 15.15 – 16.00 val.

12.00 – 12.30 val.

Ketvirtadienis

Mokykloje 8.00 – 15.15 val.

 

12.00 – 12.30 val.

Penktadienis

Mokykloje 8.00 – 15.15 val.

 

12.00 – 12.30 val.

 


SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TURINYS

Socialinis pedagogas padeda vaikui įgyvendinti lygias švietimo galimybes, užtikrina vaikų saugumą, šalina mokyklos nelankymo priežastis, padeda vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą.

Socialinio pedagogo pagalbos teikimo uždaviniai:

Padėti mokiniui adaptuotis mokykloje;

Teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas;

Šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai nelanko mokyklos ar vengia tai daryti;

Sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius.

 

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);

Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja);

Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus);

Korekcinę (tarpininkauja, skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina);

Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);

Šviečiamąją (informuoja, aiškina);

Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);

Socialinio ugdymo.

 

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;

dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;

vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;

padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;

bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.

kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.

atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

 

 


Pamokų laikas

I PAMOKA   08:20 - 09:05
II PAMOKA  09:15 - 10:00
III PAMOKA 10:10 - 10:55
IV PAMOKA  11:20 - 12:05
V PAMOKA   12:25 - 13:10
VI PAMOKA  13:20 - 14:05
VII PAMOKA 14:10 - 14:55

Mes prieš patyčias

Tėvų linija

Moodle aplinka

 
 
Design by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de